Oddaj krew

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-25

Program rządowy "Książki naszych marzeń"

    Gmina Opatów informuje, że ma przyznane dofinansowanie w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" w kwocie 5300,00 zł. Dotacja  zostanie wykorzystana na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych celem upowszechnienia czytelnictwa wśród uczniów.

Wsparcie otrzymało pięć szkół podstawowych:
 1. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Opatowie  w kwocie 1300,00 zł.
 2. Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych w kwocie 1000,00 zł
 3. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach w kwocie 1000,00 zł.
 4. Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie w kwocie 1000,00 zł.
 5. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wilkowiecku w kwocie 1000,00 zł.
Dorota Grzelińska

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-21

Ogłoszenie

    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 782 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów na okres 21 dni został wywieszony wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Złochowicach przy ul. Wesoła nr 3 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym .

Wójt Gminy Opatów

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-11

PODZIĘKOWANIA

    Słowa serdecznych podziękowań za wsparcie organizacji widowiska historycznego: „A WIĘC WOJNA! TERROR i OPÓR”, zaprezentowanego na Górze Opatowskiej w dniu 5 września br. dla:
 1. Pana Dariusza Gabrysiaka z firmy RICO z Opatowa
 2. Pana Zbigniewa Goł z firmy ROBO-KOP z Waleńczowa
 3. Pana Jarosława Szczepaniaka z firmy JAMAR z Albertowa
 4. Pana Szczepana Bujaka z Zakładu Masarskiego z Wilkowiecka
 5. Pana Marka Prubanta z Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku
 6. Pana Ryszarda Wilka z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "Wilk"

Z wyrazami szacunku
Bogdan Sośniak

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-11

Widowisko Historyczno-Rekonstrukcyjne - Fotorelacja

Miniatura     W sobotę 5 września 2015r., w godzinach popołudniowych, na Górze Opatowskiej odbyło się Widowisko Historyczno-Rekonstrukcyjne „A WIĘC WOJNA ! OPÓR I TERROR”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!
>>Galeria<<
>>Facebook<<

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-09

Mobilny Punkt Informacyjny w Opatowie

Wójt Gminy Opatów (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 16 września 2015 r.
Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, ul. Kuźniczka 32, w godzinach 9.00-12.00.

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-09

Informacja - upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Informujemy, iż upłynął termin kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym  każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, powinien dokonać wpłaty należności na wskazane konto indywidualne  bez  wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wysłane upomnienie co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:
 1. do 20 lutego za I kwartał danego roku;
 2. do 20 maja za II kwartał danego roku;
 3. do 20 sierpnia za III kwartał danego roku;
 4. do 20 listopada za IV kwartał danego roku.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-08

Informacja o pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obwodowe Komisja ds. Referendum
nr 1 w Opatowie
nr 2 w Opatowie
nr 3 w Iwanowicach Dużych
nr 4 w Waleńczowie
nr 5 w Wilkowiecku
nr 6 w Złochowicach
nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym

w dniu referendum- 6 września 2015 roku- rozpoczynają pracę od godz. 5.00

Lokale wyborcze czynne od godz. 6.00

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-09-04


Strona 3 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster