Uroczystości poświecone 68 rocznicy wyzwolenia naszego regionu spod okupacji hitlerowskiej i 70 rocznicy mordu w Wilkowiecku

    W dniu 17 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Opatów miały miejsce uroczystości poświecone 68 rocznicy wyzwolenia naszego regionu spod okupacji hitlerowskiej i 70 rocznicy mordu w Wilkowiecku. W listopadzie 1942 roku miało miejsce, najtragiczniejsze wydarzenie okresu okupacji ziemi opatowskiej, zbiorowa egzekucja w Wilkowiecku. Była ona następstwem zamordowania niemieckiego właściciela sklepu w Wilkowiecku Georga Hencherchta. Niemiecka polityką odpowiedzialności zbiorowej, przewidywała śmierć 10 Polaków za śmierć 1 Niemca. Podobnie stało się i w tym przypadku. Zakładnikami stali się przypadkowi więźniowie z aresztu gestapo w Lublińcu. Wobec nie zgłoszenia się winowajcy skazano ich na karę śmierci. Egzekucja przeprowadzono publicznie 24 listopada 1942 roku, zmuszając do udziału w niej mieszkańców Wilkowiecka, Waleńczowa oraz Opatowa.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2013-02-06

Pięćdziesiąt lat razem

    Czternaście par z terenu gminy Opatów obchodzi w tym roku ZŁOTE GODY. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego przygotował uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r. Jubilaci otrzymali medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Starosta Kłobucki Roman Minkina i Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak.
    Dostojnym Jubilatom Państwu: Irenie i Ryszardowi WRÓBEL, Aleksandrze i Franciszkowi KASPRZAKOM, Kazimierze i Adamowi NIBURSKIM, Alfredzie i Kazimierzowi BALASOM, Janinie i Ludwikowi MAZURKIEWICZOM, Danucie i Tadeuszowi WIECZORKOM, Sabinie i Józefowi GARUSOM, Teresie i Konradowi MAZURKOM, Danucie i Emilianowi GAWOROM, Irenie i Marianowi KAŁMUKOM, Krystynie i Czesławowi MACHERZYŃSKIM, Zofii i Alfredowi BARAŃSKIM, Teresie i Janowi ZAJĄCOM, Teresie i Eugeniuszowi BUJAKOM serdecznie gratulujemy oraz życzymy dużo zdrowia i sił by cieszyć się kolejnymi latami w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-12-28

Powiatowe Mistrzostwa w Strzelectwie Sportowym z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

    Po raz kolejny strzelnica sportowa Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju, działającego przy Gimnazjum w Opatowie, była areną zmagań strzelców z powiatu kłobuckiego. Zawody z okazji 123 rocznicy Odzyskania Niepodległości przeprowadzono 9 listopada. Organizatorem były Powiatowy Zarząd LOK w Kłobucku, Gmina Opatów i Gimnazjum w Opatowie. Rywalizacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy udział 129 zawodników. Rywalizowali oni w trzech kategoriach z karabinków pneumatycznych: szkoły podstawowe, gimnazja i kategoria open.
(...)

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-11-14

Komunikat

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.32.2012 z dnia 2 listopada 2012r.,
zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-11-12

Ogłoszenie

   Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów, że 25 października 2012 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony głośny test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności gminy Opatów.
    W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-10-18

Uroczystości patriotyczne na Górze Opatowskiej

    W dniu 1 września 2012 r. na Górze Opatowskiej odbyły się uroczystości patriotyczne w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Znajduje się tam tablica upamiętniająca szlak bojowy Wołyńskiej Brygady Kawalerii na której widnieje napis: „Szlak bojowy W.B.K. Linia obrony 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Stanowisko bojowe II szwadronu rotmistrza Bolesława Deszerta 1.IX.1939r.”
    W uroczystościach wzięli udział ułani ze stowarzyszeń kultywujących tradycje pułków Wołyńskiej Brygady Kawalerii tj. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich i 12 Pułk Ułanów Podolskich oraz uczestnik walk płk Władysław Erhard

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-09-10

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!


    Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
    Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-09-08

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 2012 - Relacja

    Kłosy zbóż, dziesiątki kolorowych kwiatów, dorodnych warzyw i owoców z tegorocznych zbiorów, ludowe śpiewy i pomysłowe wieńce dożynkowe – tak w niedzielę – 19 sierpnia 2012r w Iwanowicach Dużych obchodzono tegoroczne święto plonów. Dożynki Powiatowo-Gminne rozpoczął barwny korowód, który ruszył przez pięknie udekorowaną miejscowość, na plac Szkoły Podstawowej. Odprawiona tam została polowa Msza Święta, w podzięce za tegoroczne plony, koncelebrowana przez:
Proboszcza Parafii w Iwanowicach Dużych – ks. Dariusza Mielczarka, ks. prof. Mariana Szymonika oraz ks. Kanonika Franciszka Błasika.
    Po nabożeństwie oraz odegraniu „Roty” przez orkiestrę dętą ze Złochowic, oficjalnego otwarcia ceremonii dokonali: Gospodarz Gminy Opatów – Wójt Bogdan Sośniak oraz Starosta Kłobucki – Roman Minkina, którzy po powitaniu gości, odebrali z rąk Starostów Dożynek: Donaty Jeziorskiej i Sławomira Przygody tradycyjne bochny chleba. (...)

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-08-22


Strona 23 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster