Startujemy z kampanią
Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012!

    Nasz samorząd przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2012 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna! W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę. Startujemy już 2 kwietnia w Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

    W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2012-03-29

Świąteczne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

    W piątek 16.12.2011r. w hali sportowej Gimnazjum w Opatowie odbyły się II Świąteczne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym. Impreza skupiła dużą liczbę zawodników Szkół Podstawowych jak i gospodarza imprezy czyli uczniów Gimnazjum. Turniej rozgrywany był na 5 stołach systemem „do dwóch przegranych„ zgodnie z przepisami PZTS w czterech kategoriach wiekowych. W Imprezie sportowej brało łącznie 87 zawodników.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-12-27

Happening historyczny związany z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego

    W gimnazjum w Opatowie odbył się happening historyczny związany z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Od rana władze w szkole przejęła Szkolna Rada Ocalenia Narodowego. Na korytarze szkolne wyszły jednostki ZOMO, Milicji Obywatelskiej i wspomagające działania funkcjonariuszy grupy ORMO. W wystawionym na głównym holu telewizorze emitowano przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Wejścia do szkoły były strzeżone przez funkcjonariuszy Ludowego Wojska Polskiego, które legitymowały wszystkich wchodzących do szkoły. Na korytarzach szybko pojawiła się solidarnościowa bibuła i działacze opozycji, którzy manifestowali swój opór wobec władz. Wznoszono antykomunistyczne hasła i rozwieszano transparenty. Służby mundurowe rozpędzały zgromadzenia powyżej 4 osób. Legitymowano uczniów, a niepokornych internowano w specjalnym pokoju, gdzie odbywały się przesłuchania. Happening został podsumowany krótką akademią, podczas której uczniowie klas trzecich przybliżyli tło historyczne wydarzeń lat 1980/81. W godzinach popołudniowych manifestacja Solidarności przesunęła się pod Urząd Gminy w Opatowie. Zmusiło to służby mundurowe do interwencji. Oddział ZOMO i MO przeprowadził przy okazji kontrole w Urzędzie Gminy.
    Ta żywa lekcja historii odbyła się w ramach bloku lekcji unijnych z programu: Ścieżka edukacyjna drogą do sukcesu.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-12-16

KOMUNIKAT

    Podczas realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej nr 43 w Waleńczowie stwierdzono występowanie dużej ilości nieczystości socjalno-bytowych w istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaobserwowano szereg nielegalnych podłączeń odprowadzających ścieki z posesji zlokalizowanych przy ulicach: Częstochowskiej, Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Słowackiego i Łąkowej.
    Stan faktyczny skłania do wstrzymania realizacji inwestycji do czasu likwidacji tego zjawiska.
    W związku z powyższym na wniosek inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole mające na celu wyeliminowanie tego nielegalnego procederu.
    Od dnia 15 grudnia br. zostaną przeprowadzone kontrole, które obejmą swoim zasięgiem wszystkie posesje zlokalizowane przy w/w ulicach.
    Stwierdzenie występowania nielegalnych podłączeń skutkować będzie karą grzywny w wysokości wynikającej z przepisów Kodeksu wykroczeń (art.10 ust.2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).


Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-12-08

Bezpłatna zbiórka zużytych opon

    Informujemy, że w dniu 18 listopada ( piątek) 2011 r. na terenie gminy Opatów odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych do średnicy 120 cm. Zbiórka zużytych opon prowadzona będzie w każdej miejscowości, w wyznaczonych miejscach. Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia itp.) oraz bez felg.  (...)

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-11-08

Budowa kanalizacji sanitarnej

    Trwa budowa największej inwestycji w gminie - kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków.

    Inwestycja będzie kosztowała 12 441 450,00 zł brutto. Środki na wykonanie zadania pochodzą w 85% (dotacja) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, pozostałe 15% stanowi wkład własny gminy. W ramach tych środków zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Opatowie. (...)

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-10-25

Wyniki Wyborów z terenu Gminy Opatów

W dniu 9 października w całym kraju przeprowadzone zostały wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Wyborcy mogli głosować od 7.00 do 21.00.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-10-20

Ogłoszenie

    Informujemy, że w dniu 5 październik (środa) 2011 r. na terenie gminy Opatów zbierane będą zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne tj.: telewizory, komputery, urządzenia kuchenne, lodówki, pralki, urządzenia grzewcze, sprzęt AGD, drobne urządzenia elektroniczne itp. Specjalistyczny pojazd na zużyte urządzenia obsługiwany będzie przez Firmę Remondis Sp.z o.o.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-09-20


Strona 25 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster