Zawody Sportowo - Pożarnicze

    W dniu 03.09.2011 roku o godzinie 15ºº na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatów.
    Otwarcia zawodów dokonał Wójt Gminy Opatów , Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Bogdan Sośniak przyjmując jednocześnie meldunek od Komendanta Gminnego OSP dh Bronisława Kalwika o gotowości jednostek do udziału w zawodach.
    Zawodom przewodniczył Przewodniczący Komisji Sędziowskiej powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku aspirant sztabowy Wojciech Soluch. W zawodach udział wzięło :
w grupie A - 4 drużyny podstawowe,
w grupie C - 1 kobieca drużyna pożarnicza,
w CTIF - 2 drużyny młodzieżowe chłopców.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-09-05

Odsłonięcie obelisku na Górze Opatowskiej

    W dniach 26-28 sierpnia 2011 r. odbył się „Rajd Pamięci – Lekcji Historii z Kombatantami na Polu Bitwy pod Mokrą i uroczystości 72 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej”. W trakcie rajdu w Opatowie w dniu 27 sierpnia 2011r. na Górze Opatowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku ufundowanego przez Pana Jacka Patureja, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkowiecka im. Mikołaja z Wilkowiecka. Obelisk ten upamiętnia szlak bojowy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, w szczególności linię obrony 21 pułku ułanów nadwiślańskich oraz stanowisko bojowe III Szwadronu Rotmistrza Bolesława Deszerta.
    Dla Dowództwa Wołyńskiej Brygady Kawalerii wzgórze opatowskie odegrało ważną rolę z uwagi na walory terenu, dając sposobność obserwacji okolicy oraz możliwość rażenia obiektów ze znacznej odległości. Na wojskowych mapach określone zostało numerem 263.
    Szczegółowe informacje na temat Kampanii wrześniowej i tego miejsca znajdują się w książce Tomasza Macherzyńskiego „Gmina Opatów na przestrzeni wieków”

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-09-03

Dożynki 2011 - Relacja

    Dnia 21 sierpnia br. w Wilkowiecku odbyły się Dożynki Gminne, w których udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy, goście oraz mieszkańcy gminy Opatów. Uczestnicy uroczystości dożynkowych zebrali się przy Kościele św. Mikołaja z Wilkowiecka, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy remizie OSP w Wilkowiecku. Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Ewelina Ryszczyk i Pan Marcin Pelikan z Wilkowiecka. Tradycyjnie starostowie przekazali chleb dożynkowy na ręce Pana Bogdana Sośniaka – Wójta Gminy Opatów. Zaprezentowane zostały wieńce dożynkowe, wykonane przez przedstawicieli wsi: Wilkowiecko, Waleńczów, Złochowice, Iwanowice Małe i Iwanowice Duże.
    Po oficjalnych przemówieniach odbyła się część artystyczna. Na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta ze Złochowic oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Złochowicach. W swoich przedstawieniach pokazała się młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku, zagrał również Zespól Instrumentalny prowadzony przez Pana Bogdana Krzaka. Gwiazdą Wieczoru był GRZEGORZ WILK i ALEKSANDRA JABŁONKA z zespołem THE SONGORS.
    Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizacje naszego gminnego święta.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dożynek w naszej Galerii.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-08-30

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków

    Wdniu 11.08.2011r. w Urzędzie Gminy w Opatowie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Opatów reprezentowaną przez Wójta Bogdana Sośniaka a wyłonionym w przetargu wykonawcą, konsorcjum firm: Wachelka Inergis S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMIBUD, ul. Daleka 5, 41-908 Bytom (Partner Konsorcjum), reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Marka Wachelkę, na realizację zadania p.n. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów".

    Zakres robót obejmuje:
  • budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości 250 m3 /d, 
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej: kanały sanitarne grawitacyjne Ø200 – 5 794m, Ø250 - 894m, kanał sanitarny tłoczny Ø 110 – 22,5m,
  • budowę przepompowni ścieków – 2 szt.,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych – 219 szt.  
Zadanie  zostanie zrealizowana w terminie do 30.09.2013 r.
    Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 441 450,00 zł brutto. Środki na wykonanie zadania pochodzą w 85% (dotacja) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, pozostałe 15% stanowi wkład własny gminy.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-08-12

Wybory Ławników w Gminie Opatów

    W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 maja 2011 roku informujemy, że najpóźniej w miesiącu październiku br. Rada Gminy Opatów w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników na kadencję na lata 2012-2015.

Zgodnie z w/w pismem Rada Gminy wybierze 2 ławników:
  • do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1,
  • do Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Pracy – 1.

Informacja dla kandydatów na ławników
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (...)

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-06-09

KONKURS "NIVEA" BUDUJEMY PLACE ZABAW

Logo Nivea    Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
    Gmina Opatów przystąpiła do konkursu zgłaszając dwie lokalizacje placów zabaw:
1. Plac przy Gimnazjum w Opatowie, ul. Szkolna 5.
2. Plac w Iwanowicach Małych przy Remizie OSP, ul. Długa 10.
 
    W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w 4 etapach w terminie od 6 czerwca do 31 października na www.NIVEA.pl.
     Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję. Oddanie codziennie głosu zwiększa szansę na wybudowanie placu zabaw na terenie gminy Opatów.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-06-08

Prof. Zembala odwiedził Gimnazjum w Opatowie i Liceum w Krzepicach

Miniatura     W ubiegły czwartek odbyło się spotkanie młodzieży, kadry nauczycielskiej i samorządowców z profesorem Marianem Zembalą, dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
    Wybitny kardiochirurg odwiedził Gimnazjum w Opatowie i Liceum ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Krzepicach. Rozmawiano o tajnikach transplantologii, o zdrowiu i o tym jak dbać  o własne zdrowie, żeby transplantacji nie potrzebować, a także o historii naszego regionu gdyż profesor urodził i wychował się w Krzepicach. Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano karteczki oświadczenia woli, które każdy chętny do przekazania po śmierci swoich organów do przeszczepu  powinien mieć przy sobie.

Zdjęcia ze spotkania z prof. Zembalą

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-06-03

Dzień Dawcy Szpiku w Opatowie

logo
    W ramach akcji DNIA DAWCY SZPIKU W OPATOWIE, która odbyła sie w niedziele, 15 maja br. w Gimnazjum w Opatowie, zarejestrowanych zostało 122 potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku. Organizatorami tej szczytnej akcji byli Wójt Gminy Opatów, Gimnazjum w Opatowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Krzepicach wraz z Fundacją „Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku Polska”, którzy bardzo serdecznie dziękują za zainteresowanie i uczestnictwo w tym tak ważnym dla życia ludzkiego przedsięwzięciu.
    Takie akcje są godne poparcia i kontynuowania, pomagają budować świadomość naszego społeczeństwa oraz pokazują, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi powinno być wpisane w życie każdego z nas.


Więcej zdjęć w  naszej galerii

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2011-05-12


Strona 26 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster