Informacja dla Właścicieli Psów

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2011r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późniejszymi zmianami) psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
    Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
    Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
    Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
    Koszt szczepienia ponosi posiadacz zwierzęcia.

    Posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 85 ust. 1a cytowanej powyżej ustawy, podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz weterynarii
w Kłobucku

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-12

Ogłoszenie

    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów na okres 21 dni został wywieszony wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki 27 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wójt Gminy Opatów

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-04

Opatów CUP w Tenisie Stołowym - 31.01.2015r.

    W sobotę 31 stycznia w hali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie odbędzie się II Turniej Opatów CUP w Tenisie Stołowym.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-29

Bezpieczne Ferie 2015

--
Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-28

Komunikat

    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego można będzie składać w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015 r.
    Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT(lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-19

Informacja

    Informujemy iż 7stycznia 2015r. w Gazecie Wyborczej (Dodatek Częstochowa) ukazał się artykuł  na temat pozyskiwania doatcji z funduszy europejskich w regionie. Gmina Opatów uplasowała się na drugim miejscu w  zestawienu  pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, obejmującym powiat kłobucki.
    Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym także online na stronach gazeta.pl
Link do artykuł

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-09

Informacja

    Informujemy mieszkańców gminy, iż został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów. Przetarg na odbiór odpadów komunalnych wygrała ponownie firma Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. Jawna z siedzibą w Konopiskach z którą gmina podpisała umowę obowiązującą do końca czerwca 2016 r.
    W ramach realizacji umowy mieszkańcy gminy otrzymają dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów szklanych.
    Harmonogram odbioru odpadów na I kwartał 2015 r. został doręczony mieszkańcom gminy oraz znajduje się na stronie internetowej: www.opatow.gmina.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-07

50 lat razem

    Z okazji ZŁOTYCH GODÓW Urząd Stanu Cywilnego przygotował uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu 6 listopada 2014r.  Jubilaci otrzymali medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak.
    Jubileusz obchodzili: Kazimiera i Tadeusz  BŁASIK  z Iwanowic Dużych, Halina i Czesław  GRZYB z Opatowa, Krystyna i Władysław  KOPACZ z Opatowa, Stanisława i Edmund MADEJSKI z Wilkowiecka, Zofia i Wilhelm NOWAK z Wilkowiecka, Maria i Józef  PIŚNIAK ze Zwierzyńca Pierwszego, Gertruda i Józef RADZIOCH ze Zwierzyńca Pierwszego, Krystyna i Eugeniusz  SITEK z Iwanowic Dużych, Henryka i Ignacy SZAFER z Waleńczowa, Zofia i Mieczysław SZMIGIEL z Wilkowiecka, Henryka i Stanisław SZYMOCHA z Wilkowiecka, Halina i Tadeusz WŁODARCZYK z Iwanowic Dużych.
    Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dużo zdrowia i sił by cieszyć się kolejnymi latami w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-12-23


Strona 9 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster