Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-12-12

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.


czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-12-05

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-12-05

Podziękowania

    Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej gminy, którzy zaufali mojej osobie i w dniu 16 listopada br. w wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos. Wybór na kolejną kadencję jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Jest też wielkim wyzwaniem, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i nie zawieść okazanego zaufania. Chcę nadal jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie dla dobra naszej małej Ojczyzny.
Z poważaniem
Bogdan Sośniak

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-11-21

III Gminny Turniej Tenisa Stołowego

    W sobotę 15 listopada w Sali OSP w Iwanowicach Dużych odbył się III Gminny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości. Organizatorem całej imprezy była Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych. Turniej odbywał się na 5 stołach zgodnie z zasadami PZTS. Sędzią a zarazem inicjatorem sportowego widowiska był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Dariusz Jankowski.
    Fundatorami  statuetek, medali, piłeczek pingpongowych oraz słodkiego poczęstunki byli: Urząd Gminy Opatów, Firma „KESMET” Wojciech Kęsik, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku i Piekarnia „Grześ” Marcin Tyrała z Krzepic.czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-11-21

Biuletyn Informacyjny

    Informujemy, że na stronie 2 biuletynu w trakcie przygotowania do druku wkradł się niezamierzony błąd redakcyjny.
    Wydatki budżetu gminy – związane z przekazywaną Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” dotacją -  w roku 2014 stanowią kwotę: 926.717,00 złotych. Podana kwota: 1.069.316,28 złotych – to szacowana wysokość tej dotacji w roku szkolnym 2014/2015. (tj. od września 2014 roku do sierpnia 2015 roku).

Za tą nieścisłość w wydanym materiale wszystkich zainteresowanych PRZEPRASZAMY!!!

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-11-20

Biuletyn Informacyjny


czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-11-13

Komunikat

KOMUNIKAT
w sprawie umieszczania materiałów wyborczych (plakatów i haseł wyborczych) w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Opatów
    
    W związku z kampanią wyborczą w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta gminy Opatów w roku 2014, na podstawie art. 109 i 110 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 roku, Nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Opatów informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na własnych urządzeniach ogłoszeniowych ustawianych w pasach drogowych dróg gminnych. Przy ustawianiu tych urządzeń należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Ustawienie urządzeń nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak również nie podlega opłacie.
    Urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą zostać usunięte na koszt obowiązanych.
   
Plakatów i haseł wyborczych nie należy umieszczać na:
  • obiektach inżynieryjnych,
  • słupkach i słupach z umieszczonymi znakami drogowymi i nazwami ulic,
  • wiatach przystankowych,
  • urządzeniach bezpieczeństwa ruch drogowego.
    Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.
    Umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach oraz w pasach drogowych dróg nie będących w zarządzie gminy Opatów wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-31


Strona 10 z 27

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster