e-Urząd
    Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Urząd Gminy w Opatowie uruchomił elektroniczną skrzynke podawczą (ESP) na platformach SEKAP i ePUAP

Pomoc dla użytkownika SEKAP

Przejdź do katalogu usług na Platformie SEKAPPrzejdź do plafromy ePUAP

Adres skrytki Urzędu Gminy w Opatowie na ePUAP:  
/3n076eybm7/SkrytkaESP
KALENDARZ
Dziś jest: 5 Kwiecień Imieniny obchodzi: Irena, Wincenty, Julianna

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster