Informacja dotycząca opłaty za gospodarownie odpadami

    Informujemy że stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2014 r. nie uległy zmianie.

Liczba mieszkańców
Wysokość opłaty jeżeli odpady zbierane w sposób selektywny
(stawka miesięczna)
Wysokość opłaty jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka miesięczna)
Gospodarstwo 
1 osobowe
9 zł 13 zł
Gospodarstwo 
2 osobowe
15 zł 23 zł
Gospodarstwo 
3 osobowe
21 zł 33 zł
Gospodarstwo 
4 osobowe
27 zł 43 zł
Gospodarstwo 
5 osobowe
33 zł 53 zł
Gospodarstwo 
6 osobowe
39 zł 63 zł
Gospodarstwo
7 osobowe i większe
45 zł 73 zł

    Należność z tego tytułu można wpłacać w placówkach bankowych, przelewem elektronicznym, na poczcie, a także w kasie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu. Wpłaty dokonywane w placówkach BS Krzepice oraz w kasie urzędu są zwolnione z opłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy dokonywać w następujących terminach:
  1. do 20 lutego za I kwartał danego roku;
  2. do 20 maja za II kwartał danego roku;
  3. do 20 sierpnia za III kwartał danego  roku;
  4. do 20 listopada za IV kwartał danego  roku.

Powrót

Autor: Administartor                             Opublikowano: 2014-01-30


Strona 1 z 1

[1]
KALENDARZ
Dziś jest: 16 Czerwiec Imieniny obchodzi: Alina, Aneta, Justyna

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster